FÖRDELAR MED VÅRT MARKTEGEL
Vandersandens marksten tillverkas med distans, en av våra egna patenterade produktutvecklingar. Distansen gör att tegelstenarna är ca 3 mm från varandra med den fördelen att det inte skadas och bildar ett naturligt dräneringssystem som förlänger livstiden för markteglet.

 

 


Våra marktegel tillverkas med raka kanter.  Detta ger en kontinuerlig jämn yta och minskat trafikbuller som en effekt vid läggning på bilväg.