Affärsidé

BML Bygg Material erbjuder naturliga
byggmaterial för en arkitektur som uttrycker
livslång skönhet och komfort samt
underhållsfritt. Möjlighet för människor att bo,
arbeta eller koppla av på sitt eget sätt.
Miljötänket finns med från början till slut i
tillverkningsprocessen.

NYCKELVÄRDEN

Kundorientering:
BML förutser behov, önskemål och krav kunden har i en ständigt föränderlig (kommersiell och social) miljö. För detta ändamål finns stora ansträngningar när det gäller produktinnovation.

Kvalitet:
Våra produkter av hög kvalitet genom att kontinuerligt upprätthålla och förbättra produktionen apparaten.

Kollegialitet:
Vi som arbetar på BML är goda kollegor. Varje anställd är erkänd, uppskattad och respekterad för vem han är och vad han gör bra. I personalpolitiken, är särskild uppmärksamhet ägnas åt mångfaldspolicy.

Innovation:
BML som organisation har fått behörighet att reagera innovativt när det gäller förändrade önskemål som våra kunder har, genom kreativitet och kraften i innovation eller människors talang. Kreativitet begär en kritisk och öppen inställning till vår produkt, dess användning och alla våra överläggningar i företaget.

Integritet:
BML är en ärlig och rättvis verksamhet inom ramen för den normala verksamheten och tullen. Under produktionen är naturresurserna varsamt behandlade. Människa och miljö respekteras.

 

   
    |  HEM  |  REFERENCE HOUSES  |  SHOWROOMS  |  SITEMAP  |
Use of this Web site constitutes acceptance of the BML.SE User Agreement and Privacy Policy .
Copyright © 2009 BML.SE . All Rights Reserved